Marvel’s Midnight Suns ดีเลย์การวางจำหน่าย

Marvel’s Midnight Suns ดีเลย์การวางจำหน่าย

Marvel’s Midnight Suns ดีเลย์การวางจำหน่าย Take-Two Interactive เผยในเอกสาร รายงานผลประกอบการช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2023 ยืนยันว่า Marvel’ s Midnight Suns มีการเลื่อนดีเลย์วางจำหน่ายสำหรับเกมเวอร์ชัน PC, PlayStation 5 กับ Xbox Series X/S จากเดิมมีกำหนดการวางขายในวันที่ 7 ตุลาคมปีนี้ กลายเป็นภายในปีนี้ จนถึงเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของปีงบประมาณ 2023

นอกจากนี้ เกมเวอร์ชัน PlayStation 4, Xbox One กับ Nintendo Switch มีเปลี่ยนกำหนดการวันวางจำหน่ายใหม่เป็น “TBA” (To Be Announce) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตัวเกมจะออกวางจำหน่ายหลังเวอร์ชัน PlayStation 5, Xbox Series X/S กับ PC หรือเร็วกว่า

Strauss Zelnick ผู้บริหาร Take-Two เผยสาเหตุที่ดีเลย์วันวางจำหน่ายเกม Marvel’s Midnight Suns เพื่อ “ค้นหาคุณภาพ สร้างความมั่นใจ และทำให้แน่นอนว่าเกมดังกล่าวจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไปถึงมือผู้เล่นได้”

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Project Swordman เกมจากผู้พัฒนาชาวไทย

Marvel’s Midnight Suns ดีเลย์การวางจำหน่าย

นับว่าติดโรคเลื่อนอีกครั้งสำหรับเกม Marvel’s Midnight Suns ที่มีการเลื่อนดีเลย์การวางจำหน่ายเกมรอบใหม่ แล้วเกมดังกล่าวจะมีการประกาศอัปเดตอย่างไรเพิ่มเติมนั้น ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.